YouTube-kanal „Pokret za prosvećeno društvo“
Fejsbuk stranica „Pokret za prosvećeno društvo“

Saopštenja20. februar 2017.

PODRŠKA KANDIDATU GRAĐANA

Pokret za prosvećeno društvo svesrdno podržava kandidaturu Saše Jankovića na predsedničkim izborima. Na osnovu desetogodišnjeg rada Saše Jankovića kao zaštitnika građana, uvereni smo da bi on dostojno zastupao interese svih građana i na mestu Predsednika Republike Srbije.

Kao nestranačka organizacija, pružamo podršku njegovom nastupu bez ideoloških predznaka, sa ciljem da se ostvare puna prava i slobode za sve građane, bez obzira na njihovu ideologiju, partijsku pripadnost, socijalni status, versko, nacionalno ili bilo koje drugo opredeljenje. Naša odluka je zasnovana na visokom stepenu podudarnosti u sistemu vrednosti u našem programu i stavovima koje zastupa Saša Janković.

Pozivamo sve građane, kao i ostale organizacije koje teže slobodnom društvu i odgovornoj državi, da u svakoj prilici daju svoj doprinos u borbi protiv diskriminacije, partokratije i korupcije, kako bismo ostvarili zajednički cilj - građansku državu i vladavinu prava.

Pozivamo i građanske političke partije i njihove lidere da se rukovode opštim interesom i da, makar privremeno, stave u drugi plan ličnu sujetu i moguće partikularne dobitke u politikantskim izbornim kombinacijama.

Tim putem, sa građanskom i demokratskom svešću, možemo povratiti državu koju su nam otele partijske oligarhije.


Pokret za prosvećeno društvo